Stichting Joods LEF

Doel van de stichting

Het doel van de Stichting Joods LEF of, zoals de volledige naam luidt, de "Stichting tot behoud van het joods liberaal erfgoed in Flevoland", is het doorgeven en behouden van de kennis van het liberaal jodendom, haar geschiedenis en haar ontwikkeling, een en ander in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het (doen) exploiteren van een gemeenschapsruimte.


Voorzitter Frits Huis  
Secretaris Cil van den Brink  
Penningmeester Stefan Pinkus Email
Adres Westerdoksdijk 441 1013 BX Amsterdam
Bank ABN AMRO NL50ABNA0513733000
Kamer van Koophandel Flevoland 39077139
RSIN 8161.36.968
Doelstelling, beleid
en middelen
PDF
Verantwoording 2017

De oprichter en eerste voorzitter, Joop Roodenburg (rechts), overhandigt een certificaat aan de huidige voorzitter Frits Huis, destijds loco-burgemeester van Almere.