Het doel van de Stichting Joods LEF of, zoals de volledige naam luidt, de "Stichting tot behoud van het joods liberaal erfgoed in Flevoland", is het doorgeven en behouden van de kennis van het liberaal jodendom, haar geschiedenis en haar ontwikkeling, een en ander in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het (doen) organiseren  van feestelijke, ontspannings en/of joods culturele evenementen; het (doen) onderhouden van sociale contacten; het (doen) geven van onderwijs aan kinderen en volwassenen; het (doen) exploiteren van een gemeenschapsruimte.