Activiteitenkalender

Het bestuur organiseert een paar keer per jaar activiteiten voor belangstellenden en streeft naar een breed aanbod, het liefst in samenwerking met andere organisaties. Stichting Joods LEF kent geen contributiesysteem en krijgt geen subsidies. Daardoor zijn we afhankelijk van donaties. De activiteiten worden zoveel mogelijk kostendekkend aangeboden.

Indien u suggesties heeft voor activiteiten of fondsenwerving, horen wij dit graag. Ook als u op de hoogte gehouden wilt worden van onze initiatieven door middel van een nieuwsbrief. Wij houden ons aan de maatregelen, rondom COVID-19, van de overheid.

Activiteitenkalender